De rol van chloor in het lichaam

De rol van chloor in het lichaam

Chloor is een ander mineraal dat betrokken is bij de vocht- en elektrolytenbalans. Het is een anion in de extracellulaire vloeistof. Dit is het belangrijkste gebruik ervan in het lichaam. Het is het andere bestanddeel dat we in voldoende hoeveelheden binnenkrijgen via het gewone keukenzout dat we gebruiken om voedsel op smaak te brengen.

De opname ervan gebeurt in verschillende vormen, hoofdzakelijk gecombineerd met natrium of samen met kalium. In de dunne darm wordt bijvoorbeeld eerst natrium opgenomen en daarna chloride. Dit betekent ook dat een toename van de hoeveelheid natrium in het lichaam waarschijnlijk gevolgd zal worden door een toename van het aantal chloride-ionen.

Chloor wordt in het lichaam in beperkte mate opgeslagen in de huid en de onderhuidse weefsels, in eiwitkamers binnen celmembranen, en vooral in het maagdarmkanaal en in het skelet. Daarnaast gaat regelmatig veel natrium verloren door uitscheiding via zweet, nieren als urine en darmuitscheiding als fecaal bestanddeel. Bij warm weer neemt het natriumverlies drastisch toe door zoutverlies in het zweet. Deze zouten geven zweet zijn zoute smaak.  

 

Gebruik van chloor in het lichaam

1. Een elektrolyt betrokken bij de vochtbalans

Het is een belangrijk anion (60% van de anionen) in de extracellulaire vloeistof en is betrokken bij de regulatie van de extracellulaire vloeistof. Na natrium is het de tweede meest voorkomende elektrolyt in het serum.

Daardoor speelt het ook een centrale rol bij het behoud van de pH van de lichaamsvloeistoffen als zuur ion dat de pH verlaagt. Chloor helpt bij het handhaven van de vloeistofdruk over de celmembranen. Daardoor handhaaft het tegelijkertijd de elektrische neutraliteit van het celmilieu.

Deze neutraliteit beïnvloedt gewoonlijk alle andere bestanddelen, hun concentratie en hun beweging in en uit de cellen. Het is deze neutraliteit die onder invloed van specifieke chemische signalen wordt gewijzigd om bepaalde metabolische en homoeostatische uitwisselingen mogelijk te maken. Chloor handhaaft de integriteit van al deze processen in coördinatie met natrium en kalium.

Het voorkomt cystic fibrosis en CFTRs

2. Maagsap in de vorm van zoutzuur

Chloor wordt door klieren in de darmwand uit het bloed opgenomen en gebruikt bij de productie van HCl-zuur dat de pH van het voedsel in de maag verlaagt om de vertering van eiwitten mogelijk te maken. Chloor speelt dus een rol bij het verzekeren dat alle eiwitten die we voor onze spieren en onze toning consumeren, door de darmen worden afgebroken en geabsorbeerd. 

Het grootste deel hiervan wordt verderop in de dunne en dikke darm weer opgenomen voor hergebruik in het lichaam.

3. Zuur-base-evenwicht

Na inname dissocieert chloor van zijn oorspronkelijke verbinding en vormt anionen die in verschillende reacties met andere elementen reageren om nieuwe verbindingen te vormen. Omdat het negatief geladen is, draagt het bij tot de regulering van de pH in het lichaam. Het helpt bij de preventie en behandeling van alkalose.

4. Belangrijke diagnostische test component

Het chloorgehalte is een belangrijke indicator voor de toestand van het lichaam. Zij zijn nuttig bij de beoordeling van pathologische aandoeningen, aangezien hypochloremie en hyperchloremie beide vaak wijzen op een storing in een bepaald lichaamssysteem. Deze twee tegengestelde toestanden worden veroorzaakt door andere problemen in de homeostase en de stofwisseling of zijn de oorzaak van andere ernstige problemen.

Tekort (hypochloremia)

Dit komt het meest voor bij zuigelingen die flesvoeding zonder zout krijgen. Zout is een van de grootste en betrouwbaarste bronnen van chloride-ionen en daarom leidt een gebrek aan deze smaakmaker in de voeding gemakkelijk tot een voedingstekort. Hun voeding moet goed worden geregeld, zodat er voldoende chloride in zit.

Andere factoren die tot een acuut tekort kunnen leiden, zijn braken, diureticumtherapie, de ziekte van Addison, waarbij de bijnieren niet efficiënt hormonen produceren, congestief hartfalen, hyperaldosteronisme en nierziekten. Overtollig verlies kan optreden in de ontlasting, het zweet of de urine.

Symptomen omvatten:

- Vloeistofverlies

- Uitdroging

- Lethargie

- vermoeidheid

- Misselijkheid

- Duizeligheid

- Spierkrampen

De gevolgen van een tekort zijn onder meer:

Alkalose - de toestand van bloed met een pH-waarde die hoger is dan normaal door een teveel aan basische ionen en een tekort aan zure ionen om deze te neutraliseren. Bij een tekort aan chloride-ionen nemen de bicarbonaationen toe om te compenseren.

Coma is een van de gevolgen als de aandoening zeer ernstig wordt.

Hyperchloremia

Dit is de toestand waarbij het lichaam een teveel aan chloride-ionen heeft. Dit veroorzaakt een verstoring van het evenwicht ten opzichte van natrium en kalium, waarvan de functies nauw verwant en meestal antagonistisch zijn.

Enkele van de oorzaken zijn:

  • Maagdarmkanaal problemen
  • Uitdroging door hoge koorts en zweten, overgeven, diarree
  • Overmatig vochtverlies door de nieren als gevolg van diabetes insipidus en de ziekte van Addison.
  • Gevolgen van chemotherapie die schade aan de nieren veroorzaakt, waardoor het effect van de symptomen toeneemt omdat het lichaam verzwakt is.
  • Effect van sommige medicijnen

 Symptomen van deze aandoening zijn:

  • Vasthouden van vocht
  • Hoge bloeddruk
  • Spierzwakte, spasmen en stuiptrekkingen
  • Gevoelloosheid
  • Onregelmatige hartslag

Convulsies

De aandoening is behandelbaar via vochttherapie en toediening van intraveneuze vloeistoffen, een aangepaste voeding en wijziging van de medicatie als die de oorzaak was.

Uw chloridegehalte is belangrijk voor het behoud van een optimale werking. U moet ze laten controleren en eventuele problemen oplossen, omdat progressieve stadia van afwijkingen moeilijk te behandelen kunnen zijn en levenslange gevolgen kunnen hebben vanwege hun centrale rol in het lichaam.

Ze zijn ook een goede indicator van hoe efficiënt je lichaam werkt. Ze geven afwijkingen en disfuncties van de kanalen aan. Laat ze controleren en zorg voor de juiste brandstof. Vitaminevoedsel is een goede brandstof voor een goed gevoel. We hebben je chloride niveaus goed.

 

 

Referenties:

1. https://selfhacked.com/blog/low-chloride-levels-hypochloremia/

2. https://www.mountsinai.org/health-library/nutrition/chloride-in-diet

3. http://pressbooks-dev.oer.hawaii.edu/humannutrition/chapter/chloride/

4. https://en.wikibooks.org/wiki/Fundamentals_of_Human_Nutrition/Chloride

5. https://www.verywellfit.com/chloride-requirements-and-dietary-sources-2507033

6. http://pressbooks-dev.oer.hawaii.edu/humannutrition/chapter/chloride/

7. https://www.livestrong.com/article/338677-foods-that-contain-chlorine/

8.
     
 https://ocw.mit.edu/courses/earth-atmospheric-and-planetary-sciences/12-091-medical-geology-geochemistry-an-exposure-january-iap-2006/projects/brazin.pdf